• 0

จูบแรกออโรล่า 2018

แสงเหนือที่รัสเซีย

นักเดินทาง 24 คนประสบความสำเร็จเดินทางไปชมแสงเหนือที่ Lake Lovozero เป็นคนไทยกลุ่มแรกที่ทำสถิตินี้


Leave a Reply